skip to Main Content

Lezing C. Prince over Vergissingsbombardement en preview Rederijkers Zierikzee

Zaterdag 17 juni zijn er activiteiten in het Stadhuismuseum Zierikzee rondom het Vergissingsbombardement op Zierikzee in 1917. Recent onderzoek van militair historicus Corstiaan Prince in het Britse Nationaal Archief werpt nieuw licht op deze gebeurtenis. Om 14.00 uur houdt hij hierover een voordracht in het museum. Aansluitend geeft Historisch Locatietheater Rederijkers Zierikzee een preview van de nieuwe voorstelling ‘Als de wereld in brand staat’. In het museum is een kleine tentoonstelling ingericht over dit onderwerp. De toegang tot de activiteiten bedraagt € 3,50 per persoon.

Resultaten onderzoek Brits Nationaal Archief
In de nacht van 29 op 30 april 1917 werpt een uit koers geraakte Britse Short Bomber acht bommen af boven Zierikzee. Een vergissing van de Britse bemanning, met fatale gevolgen. Hoe het bombardement kon gebeuren is niet geheel duidelijk. Het recente onderzoek van militair historicus Corstiaan Prince geeft nieuwe inzichten. Aan de hand van getuigenverklaringen van bemanningsleden is het mogelijk een reconstructie te maken.

Rederijkers Zierikzee
In september speelt Historisch Locatietheater Rederijkers Zierikzee de productie ‘Als de wereld in brand staat – de offers van 14-18’. Zaterdag 17 juni lichten zij in het Stadhuismuseum Zierikzee een tipje van de sluier op. Aansluitend aan de voordracht van C. Prince geven een aantal Rederijkers een korte vooruitblik op de voorstellingen die in september gaan plaatsvinden.

Rederijkers waren amateurdichters en voordrachtkunstenaars die zich in de late Middeleeuwen organiseerden in verenigingen (Kamers). Rederijkers bestaan nog steeds. Binnen de meeste van de aangesloten verenigingen streven de leden naar hoogwaardig amateurtoneel. De Stichting Rederijkers Zierikzee is opgericht op 15 maart 2012, als opvolger van de Historische Spelen Zierikzee en heeft tot doel, door middel van kleinschalige theaterproducties in de openlucht, tegen het decor van historische plekken in Zierikzee, het cultuurhistorische erfgoed van Zierikzee in stand te houden. Meer informatie vindt u op www.rederijkerszierikzee.nl.

Back To Top