skip to Main Content
Maand van de Geschiedenis

Lezing Maand van de Geschiedenis 2018

Voordracht Prof.dr. Simon Groenveld

Het Stadhuismuseum Zierikzee organiseert ook dit jaar weer samen met de Heemkundige Vereniging Stad en Lande in het kader van de Maand van de Geschiedenis een drietal voordrachten rondom het nationaal vastgestelde thema. Dit jaar is staat de Maand van de geschiedenis in het teken van ‘oproer en verzet’.

In 2018 wordt nationaal herdacht dat het 450 jaar geleden is dat de 80 jaar durende strijd van de Nederlanders tegen de Spanjaarden is begonnen. In diverse musea wordt met thematentoonstellingen aandacht besteed aan de periode 1568-1648, die in de geschiedenisboeken bekend staat als de Tachtigjarige Oorlog, ofwel de periode van oproer en verzet tegen het Spaanse gezag in de Nederlanden.

Prof. dr. Simon Groenveld

Prof. dr. Simon Groenveld, emeritus-hoogleraar van de Universiteit Leiden met als leeropdracht de Geschiedenis en cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden, bijt op 11 oktober 2018 het spit af van de serie met zijn voordracht Het begin van de Tachtigjarige Oorlog, ca. 1559-1572.

In 2018 is het 450 jaar geleden dat, volgens de traditie, de Tachtigjarige Oorlog zou zijn begonnen. Deze lezing is geconcentreerd op de vraag, hoe het ontstaan van de oorlog kan worden verklaard.

De Tachtigjarige Oorlog blijkt een complex fenomeen. Hij doorliep diverse stadia van onvrede via opstand naar burgeroorlog, godsdienst- en vrijheidsoorlog en mondde uit in een internationale strijd. Deze karakteristieken vragen om toelichting. Golden zij wel voor alle groepen van de bevolking? Bovendien werd volgens de traditie de strijd steeds tegen Spanje gevoerd. Hoe valt dit te verklaren? En is deze kwalificatie in haar absoluutheid wel terecht?

Wij kijken naar feiten en structuren – zowel binnen de Nederlanden als in Europa – rond het jaar 1568. Ons begin moeten wij vroeger leggen, veeleer rond het jaar 1559. Ons eindpunt zal 1572 zijn, het jaar waarin de bekende verovering van het havenstadje Den Briel plaats vond en het inmiddels uitgroeiende conflict een geheel nieuwe wending nam.

Ter afsluiting worden de daaropvolgende jaren in vogelvlucht en analytisch bekeken, tot 1648 – de Vrede van Munster – toe. Was het toen bereikte resultaat inderdaad het doel dat men zich tachtig jaar eerder had gesteld? En was het aangehouden beginjaar van de opstandigheid wel even precies te bepalen als het eindjaar 1648?

Prof. Groenveld heeft veel gepubliceerd over de Tachtigjarige oorlog. Zijn meest recente boek verscheen bij Uitgeverij Verloren onder de titel: Facetten van de Tachtigjarige oorlog. Twaalf artikelen over de periode 1559-1652. Stadshistoricus dr. Huib Uil heeft dit boek gerecenseerd in zijn column in de WereldRegio van 22 juni 2018 en noemt het ‘een aanwinst voor iedereen die zich verdiept in de wording van Nederland’.

De Maand van de Geschiedenis 2018

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Door honderden culturele, toeristische, literaire en mediaorganisaties wordt geschiedenis onder de aandacht gebracht van miljoenen Nederlanders. Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018 is ‘Oproer en verzet’.

Plaats, tijd, kosten en reserveren

De voordrachten worden gehouden in de Schepen- of Trouwzaal van het Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, 4301 EC Zierikzee. Het museumcafé van het Stadhuismuseum is geopend vanaf 19:00 uur, de lezing begint om 19:30 u.

De toegang is € 4,50 per voordracht. Bij reservering van de hele reeks van drie voordrachten en na overmaking van € 11,25 via NL 92 RBRB 0929122674 o.v.v. lezingencyclus Maand van de Geschiedenis 2018 bedraagt de toegang slechts € 3,75 per voordracht. Een kopje koffie of thee bij aanvang van de avond is bij de prijs inbegrepen.

De Schepen- of Trouwzaal van het Stadhuismuseum heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Reserveren via 0111-454464 of stuur een e-mail naar info@stadhuismuseum.nl.

Stadhuismuseum lezingen in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2018:

25 oktober: Dr. Albert A.J. Scheffers

Dr. Albert A.J. Scheffers, directeur bestuurder van het Stadhuismuseum Zierikzee, zal op 25 oktober ingaan op het begin van de Tachtigjarige Oorlog in Zeelandmet een nadruk op Schouwen-Duiveland. Lees meer…

6 november: Dr. Gijs van der Ham

Dr. Gijs van der Ham, senior conservator van het Rijk Museum Amsterdam, sluit de reeks over de Tachtigjarige Oorlog af met een voordracht waarbij de nieuwe expositie in het Rijksmuseum en zijn gelijknamige nieuwe boek 80 Jaar Oorloghet uitgangspunt vormt. Lees meer…

Back To Top