skip to Main Content
Maand van de Geschiedenis

Lezing Maand van de Geschiedenis 2018

Voordracht Dr. Albert A.J. Scheffers

Het Stadhuismuseum Zierikzee organiseert ook dit jaar weer samen met de Heemkundige Vereniging Stad en Lande in het kader van de Maand van de Geschiedenis een drietal voordrachten rondom het nationaal vastgestelde thema. Dit jaar is staat de Maand van de geschiedenis in het teken van ‘oproer en verzet’.

In 2018 wordt nationaal herdacht dat het 450 jaar geleden is dat de 80 jaar durende strijd van de Nederlanders tegen de Spanjaarden is begonnen. In diverse musea wordt met thematentoonstellingen aandacht besteed aan de periode 1568-1648, die in de geschiedenisboeken bekend staat als de Tachtigjarige Oorlog, ofwel de periode van oproer en verzet tegen het Spaanse gezag in de Nederlanden.

Dr. Albert A.J. Scheffers

Dr. Albert A.J. Scheffers, directeur bestuurder van het Stadhuismuseum Zierikzee, zal op 25 oktober ingaan op het begin van de Tachtigjarige Oorlog in Zeeland met een nadruk op Schouwen-Duiveland.

Deze voordracht is gebaseerd op onderzoek in bestaande literatuur en gepubliceerde bronnen dat zich specifiek richt op de situatie in Zeeland in het algemeen en Schouwen-Duiveland in het bijzonder in de jaren tot aan de vorming van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588).

Het is speciaal voor deze voordracht aangevuld met informatie uit het onderzoek dat wijlen fiscaal jurist mr. Wim Dirksen (1924-2012) in de laatste 30 jaar van zijn leven heeft verricht en dat later dit jaar door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen onder de titel Gezag en geld in Zeeland 1572-1576. Van Revolte tot Pacificatiezal worden uitgegeven in de serie ‘Werken’.

De Maand van de Geschiedenis 2018

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Door honderden culturele, toeristische, literaire en mediaorganisaties wordt geschiedenis onder de aandacht gebracht van miljoenen Nederlanders. Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018 is ‘Oproer en verzet’.

Plaats, tijd, kosten en reserveren

De voordrachten worden gehouden in de Schepen- of Trouwzaal van het Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, 4301 EC Zierikzee. Het museumcafé van het Stadhuismuseum is geopend vanaf 19:00 uur, de lezing begint om 19:30 u.

De toegang is € 4,50 per voordracht. Bij reservering van de hele reeks van drie voordrachten en na overmaking van € 11,25 via NL 92 RBRB 0929122674 o.v.v. lezingencyclus Maand van de Geschiedenis 2018 bedraagt de toegang slechts € 3,75 per voordracht. Een kopje koffie of thee bij aanvang van de avond is bij de prijs inbegrepen.

De Schepen- of Trouwzaal van het Stadhuismuseum heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Reserveren via 0111-454464 of stuur een e-mail naar info@stadhuismuseum.nl.

Stadhuismuseum lezingen in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2018:

11 oktober: Prof.dr. Simon Groenveld

Prof. dr. Simon Groenveld, emeritus-hoogleraar van de Universiteit Leiden met als leeropdracht de Geschiedenis en cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden, bijt op 11 oktober 2018 het spit af van de serie met zijn voordracht Het begin van de Tachtigjarige Oorlog, ca. 1559-1572.

6 november: Dr. Gijs van der Ham

Dr. Gijs van der Ham, senior conservator van het Rijk Museum Amsterdam, sluit de reeks over de Tachtigjarige Oorlog af met een voordracht waarbij de nieuwe expositie in het Rijksmuseum en zijn gelijknamige nieuwe boek 80 Jaar Oorloghet uitgangspunt vormt. Lees meer…

Back To Top