skip to Main Content
Maand van de Geschiedenis

Lezing Maand van de Geschiedenis 2018

Voordracht Dr. Gijs van der Ham

Het Stadhuismuseum Zierikzee organiseert ook dit jaar weer samen met de Heemkundige Vereniging Stad en Lande in het kader van de Maand van de Geschiedenis een drietal voordrachten rondom het nationaal vastgestelde thema. Dit jaar is staat de Maand van de geschiedenis in het teken van ‘oproer en verzet’.

In 2018 wordt nationaal herdacht dat het 450 jaar geleden is dat de 80 jaar durende strijd van de Nederlanders tegen de Spanjaarden is begonnen. In diverse musea wordt met thematentoonstellingen aandacht besteed aan de periode 1568-1648, die in de geschiedenisboeken bekend staat als de Tachtigjarige Oorlog, ofwel de periode van oproer en verzet tegen het Spaanse gezag in de Nederlanden.

Dr. Gijs van der Ham

Dr. Gijs van der Ham, senior conservator van het RijksMuseum Amsterdam, sluit de reeks over de Tachtigjarige Oorlog af met een voordracht waarbij de nieuwe expositie in het Rijksmuseum en zijn gelijknamige nieuwe boek 80 Jaar Oorloghet uitgangspunt vormt.

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon (1568-1648). Het is de aanleiding voor een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum, een zevendelige televisieserie van de NTR en een bijbehorend boek: 80 jaar oorlog (1568-1648). Alle drie laten zij zien hoe onderwerpen zoals tolerantie, godsdienstvrijheid, zelfbeschikkingsrecht en identiteit – ook nu nog relevant –, een cruciale rol speelden in het ontstaan van het huidige Nederland en België.

In 80 jaar oorlog. De geboorte van Nederland, dat verschijnt bij Uitgeverij Atlas Contact, beschrijft historicus Gijs van der Ham hoe verzet, opstand en burgeroorlog ervoor zorgden dat de bestaande Nederlanden in twee delen uiteenvielen. Het noorden, het huidige Nederland, werd onafhankelijk. Het zuiden, nu grofweg België, bleef onderdeel van het Spaanse rijk. Pas tachtig jaar en drie generaties later kon vrede worden gesloten.

De Maand van de Geschiedenis 2018

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Door honderden culturele, toeristische, literaire en mediaorganisaties wordt geschiedenis onder de aandacht gebracht van miljoenen Nederlanders. Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018 is ‘Oproer en verzet’.

Plaats, tijd, kosten en reserveren

De voordrachten worden gehouden in de Schepen- of Trouwzaal van het Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, 4301 EC Zierikzee. Het museumcafé van het Stadhuismuseum is geopend vanaf 19:00 uur, de lezing begint om 19:30 u.

De toegang is € 4,50 per voordracht. Bij reservering van de hele reeks van drie voordrachten en na overmaking van € 11,25 via NL 92 RBRB 0929122674 o.v.v. lezingencyclus Maand van de Geschiedenis 2018 bedraagt de toegang slechts € 3,75 per voordracht. Een kopje koffie of thee bij aanvang van de avond is bij de prijs inbegrepen.

De Schepen- of Trouwzaal van het Stadhuismuseum heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Reserveren via 0111-454464 of stuur een e-mail naar info@stadhuismuseum.nl.

Stadhuismuseum lezingen in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2018:

11 oktober: Prof.dr. Simon Groenveld

Dr. Albert A.J. Scheffers, directeur bestuurder van het Stadhuismuseum Zierikzee, zal op 25 oktober ingaan op het begin van de Tachtigjarige Oorlog in Zeeland met een nadruk op Schouwen-Duiveland.

25 oktober: Dr. Albert A.J. Scheffers

Dr. Albert A.J. Scheffers, directeur bestuurder van het Stadhuismuseum Zierikzee, zal op 25 oktober ingaan op het begin van de Tachtigjarige Oorlog in Zeeland met een nadruk op Schouwen-Duiveland. Lees meer…

Back To Top