skip to Main Content

Mini-symposium Droge voeten vroeger en nu

Voor: Alle leeftijden
Wanneer: Maandag 10 oktober
Tijd: 14:00 – 17:00
Aanmelden: Via info@stadhuismuseum.nl 
Prijs per persoon: gratis

 

Op maandag 10 oktober a.s. wordt in het Stadhuismuseum Zierikzee een mini-symposium gehouden over de geschiedenis van het waterbeheer op Schouwen en Duiveland. Het mini-symposium is tot stand gekomen in samenwerking met het waterschap Scheldestromen. Het vormt de aanloop naar de ‘Week van Ons Water’. De ‘Week van Ons Water’ wordt landelijk van 12 t/m 19 oktober 2016 gehouden en heeft als thema de bescherming tegen al het water, vanuit zee, de rivieren en de lucht.

Conservator Veronica Frenks geeft een introductie over datgene wat het Stadhuismuseum met de nieuwe presentatie in de Kaartenkamer wil vertellen. Dijkgraaf Toine Poppelaars spreekt tijdens het mini-symposium over de inhoud van de functie van dijkgraaf tegenwoordig. Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief en auteur van het boek De Rand van ’t Land waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland, gaat in op de geschiedenis van het waterschap. Tussendoor is er een intermezzo van een speciale violist. Gert Stoutjesdijk, opzichter Waterkeringen bij het waterschap, zal tenslotte worden geïnterviewd over zijn taken in het tegenwoordige waterbeheer

De dijkgraaf zal worden verzocht de nieuwe presentatie in de Kaartenkamer van het Stadhuismuseum op feestelijke wijze te openen.

< terug naar overzicht

Back To Top