skip to Main Content

MuseumJeugdUniversiteit

Siberisch mammoetkadaver: een belangrijke vondst?

Opnieuw is er een mammoetkadaver opgegraven uit de eeuwig bevroren bodem van Siberië. Nou en? Een belangrijke vondst? Kunnen we nog meer te weten komen over dit bekende ijstijdzoogdier? Ja, is het antwoord. Deze nieuwe vondst, gedaan door schoolkinderen in het hoge noorden van Arctisch Siberië is onderzocht door een groot internationaal team van wetenschappers, onder leiding van Dick Mol uit Hoofddorp. De onderzoeksresultaten, met behulp van hightech leverde een schat op aan nieuwe gegevens. Het college wordt gegeven door Dick Mol, paleontoloog verbonden aan het Natuurmuseum Rotterdam en gespecialiseerd in wolharige neushoorn e.a. fossiele landzoogdieren.

De aanmelding voor de hele reeks is reeds gesloten, maar ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je dit bijzondere college toch bijwonen meld je dan aan via info@stadhuismuseum.nl De kosten per college bedragen € 10,00. Omdat je jammer genoeg niet de hele reeks colleges volgt, kunnen we je geen collegekaart geven en na afloop van het laatste college helaas ook geen diploma.

Back To Top