skip to Main Content

Slavenkas Zierikzee, trekking prijs 2019 en voordracht prof. dr. A.H. de Groot

De Slavenkas van nu houdt zich vooral bezig met historisch maritieme zaken. Tot de activiteiten behoort o.a. het jaarlijks beschikbaar stellen van een kooi op De EendrachtBeschrijving: Beschrijving: Website De Eendracht aan een jongen of een meisje van Schouwen-Duiveland. Ook maken de oudste leerlingen van de basisscholen op kosten van de Slavenkas zeiltochten over de Oosterschelde. Oorspronkelijk is de Slavenbeurs of Slavenkas per 1 januari 1735 in het leven geroepen om gevangen genomen Zierikzeese zeelui vrij te kopen, en kreeg vanwege veranderende omstandigheden in de loop van de eeuwen meer een sociaal karakter.
Deze avond zal de prijs voor 2019 bekend worden gemaakt en zal prof. dr. A.H. de Groot nader ingaan op een bijzonder stuk geschiedenis van de Zierikzeese Slavenkas.

18:30 uur          inloop

19:00 uur          welkom door de directeur van het Stadhuismuseum

19:03 uur           president-commissaris van de Slavenkas Zierikzee dr. Huib Uil geeft toelichting bij de Slavenkas en de prijsvraag

19:08 uur          trekking van de prijs door de Burgemeester van Schouwen-Duiveland Gerard Rabelink

19:15 uur           allen gaan naar het museumcafé waar een consumptie wordt aangeboden en een kort informeel samenzijn

19:45 uur          voordracht prof. dr. A.H. de Groot over de Slavenkas van Zierikzee

21:00 uur         nazit met de spreker in museumcafé  [voor eigen rekening]

Back To Top