skip to Main Content

Voordracht Schouwen-Duiveland en de Synode van Dordrecht

Oud-gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland en tegenwoordig stadshistoricus van Zierikzee dr. Huib Uil houdt op 23 aprila.s. zijn inleiding met als titel Schouwen-Duiveland en de Synode van Dordrecht, 1618/1619. Vierhonderd jaar geleden werd een internationale synode gehouden in Dordrecht. Op die synode werden de geschillen tussen remonstranten en contraremonstranten besproken. Die hadden de nog jonge Republiek op zijn grondvesten doen trillen en het land op de rand van een burgeroorlog gebracht.
De theologische geschillen waren op politiek terrein beland waarbij de raadspensionaris van Holland, Johan van Oldenbarnevelt, tegenover prins Maurits kwam te staan.
Vanuit heel Europa werden de ontwikkelingen gevolgd. De Zeeuwse regenten en predikanten hebben een belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkelingen. Zowel een Zierikzeese regent, Adrianus Hofferus, als een Zierikzeese predikant, Godefridus Udemans, hebben hierin een aandeel gehad. Beiden hebben de synode van Dordrecht bijgewoond.
Op die synode werden ook andere belangrijke zaken besloten, zoals over het onderwijs aan de jeugd en het vervaardigen van een nieuwe Bijbelvertaling.

=============================================================================

 

De voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met de Heemkundige Vereniging Stad en Lande, die dit jaar met tal van festiviteiten haar 80-jarig jubileum viert.
Op de genoemde datum is het Stadhuismuseum vanaf 19:00 uur geopend voor inloop met koffie/thee. De voordracht begint om 19:30 u.
Na afloop is er gelegenheid tot nazit met de spreker in het museumcafé.
De kosten voor het bijwonen van de voordrachten bedragen € 4,50 per keer. Museumkaarthouders hebben na succesvol scanning van hun kaart gratis toegang.
De koffie/thee bij de inloop is inclusief.
De consumpties tijdens de nazit zijn voor eigen rekening.

Back To Top