skip to Main Content

Bekijk het menu  

Ogen tekortkomen. Bij het Stadhuismuseum wisselen de tentoonstellingen elkaar af. Kijk hier voor het actuele overzicht.

logo-stadhuismuseum
/// MARINUS STAVENISSE ///

Regent te Zierczee (1661)

5 SEPTEMBER T/M 11 NOVEMBER 2018

Marinus Stavenisse (1601-1663) was een Zierikzeese regent. Hij heeft op lokaal en nationaal niveau diverse bestuursfuncties bekleed. De vier in de vitrine getoonde objecten vormen samen een bijzonder ensemble dat het leven van een Zierikzeese regent uit de zeventiende eeuw illustreert.

In de zeventiende eeuw is het voor bestuurders niet ongebruikelijk hun portret te laten schilderen. Het portret van Marinus Stavenisse, gedateerd 1660, wordt toegeschreven aan de Delftse schilder Anthonie Palamedesz. Om zijn status te benadrukken is rechtsboven het wapen van de familie Stavenisse aangebracht. Het portret is onderdeel van een serie portretten van familie van Marinus Stavenisse, waarvan zich er twee in het Rijksmuseum in Amsterdam bevinden. In 2016 wist het Stadhuismuseum Zierikzee met steun van de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum dit geschilderd portret te verwerven.

In 1661, twee jaar voor zijn dood, wordt Marinus Stavenisse door Koning Lodewijk XIV van Frankrijk benoemd tot ‘chevalier’ in de Orde van de Heilige Michaël. Deze eer is meer Nederlanders ten deel gevallen, waaronder beroemde zeelieden als Tromp en De Ruyter. De geëxposeerde keten van Stavenisse bevindt zich in particulier Nederlands bezit en is door het Stadhuismuseum tijdelijk in bruikleen ontvangen.

Waarom Stavenisse deze Franse koninklijke onderscheiding kreeg is niet bekend. De Frans-Nederlandse betrekkingen werden hiermee versterkt, is de veronderstelling.

Het bijzondere eikenhouten bord heeft jarenlang in de Sint Lievenmonsterkerk in Zierikzee gehangen. Het is het rouwbord van Marinus Stavenisse. Het jaar van overlijden 1663 prijkt onderaan en rond het wapenschild van de familie is de gouden keten geschilderd, verwijzend naar zijn benoeming in de Orde van de Heilige Michaël. Het Stadhuismuseum heeft dit bord in 2017 kunnen verwerven.

Ten slotte is uit het Zeeuws Archief te Middelburg het adelsdiploma geleend dat Marinus Stavenisse in 1663  eveneens van Lodewijk XIV heeft ontvangen.

In de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 2018 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de twee bijzondere verwervingen – het portret en het rouwbord – ten behoeve van de collectie van de gemeente Schouwen-Duiveland. In het artikel wordt ondermeer ingegaan op de vraag wie Marinus Stavenisse was en hoe de ster van Marinus Stavenisse langzaam maar gestaag steeg. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de door hem beklede functies en de hoge onderscheidingen die hem ten deel zijn gevallen.

Stavenisse
MARINUS STAVERNISSE REGENT TE ZIERCZEE

Marinus Stavenisse
van 5 september t/ 11 november 2018

Een kijkje in het leven van de Zierikzeese regent Marinus Stavenisse.

Waar vindt u ons?
Stadhuismuseum Zierikzee
Meelstraat 6-8, Zierikzee
T: (0111) 454 464
stuur een e-mail
Back To Top