Ga naar hoofdinhoud

volg ons op:  

Bekijk het menu  

Ogen tekortkomen. Bij het Stadhuismuseum wisselen de tentoonstellingen elkaar af. Kijk hier voor het actuele overzicht.

/// PAKKET OP MAAT ///

U vraagt, wij draaien…

De werkgroep educatie van het Stadhuismuseum is gestart met het aanbieden van educatie op maat voor het basisonderwijs. De werkgroep wil zoveel mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van de school.

Wij denken daarbij aan het gezamenlijk samenstellen van een museumles op maat.

Aansluiting bij het curriculum

Het bezoek aan het Stadhuismuseum of een les op school sluit aan bij de verschillende kerndoelen, zoals die geformuleerd zijn voor het basisonderwijs. Bijvoorbeeld:

Mondeling taalonderwijs

 • Kerndoel 1: de leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • Kerndoel 2: de leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • Kerndoel 3: de leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Schriftelijk taalonderwijs

 • Kerndoel 4: de leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

 • Kerndoel 51: de leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
 • Kerndoel 52: de leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
 • Kerndoel 53: de leerlingen leren over belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie

 • Kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Velen onderwerpen uit het museum kunnen hieraan gekoppeld worden. Denk aan:

 • De vierschaar en voorwerpen van straffen in de Middeleeuwen
 • De waag en meekrapteelt
 • St. Lievenkabinet
 • Het darinkdelven en de zoutziederij
 • Avontuurlijke reizen van Zierikzeese schippers
 • Fossielen uit de Ooster- en Westerschelde
 • Bestuurders en regenten uit vroegere tijden
Werkwijze

U kunt zelf een onderwerp aandragen. De werkgroep educatie zal dan kijken wat er in het museum aanwezig is en wat aansluit bij uw thema.

We kunnen putten uit onze eigen bibliotheek met bijv. het boek “De Kajak Van Zierikzee en andere verhalen”, waarin een zeventigtal objecten uit de collectie worden besproken. Mogelijk zal hier gebruik worden gemaakt van deskundigen zoals, de conservator, de afd. collectiebeheer of de gemeentearchivaris.

Bij het ontwikkelen van elk lespakket op maat worden de kerndoelen, het niveau van de kinderen en kwaliteit in acht genomen.

Geïnteresseerd in een activiteit op maat? Neem contact op via 0111-454 464 of info@stadhuismuseum.nl.

Back To Top