Ga naar hoofdinhoud

volg ons op:  

Bekijk het menu  

Het reilen en zeilen van het Stadhuismuseum Zierikzee. Puur teamwork.

/// ORGANISATIE ///

Het Stadhuismuseum Zierikzee is het gemeentemuseum van Schouwen-Duiveland en beheert de collectie van Gemeente Schouwen-Duiveland. Deze collectie heeft een omvang van bijna 9.000 objecten. De verantwoordelijkheid voor beheer en presentatie hiervan ligt bij een klein team van professionals. Samen met een grote en actieve groep vrijwilligers zorgen zij voor een gastvrije ontvangst in het museum.

Formeel gezien is het Stadhuismuseum een stichting genaamd Stichting Stadhuismuseum Zierikzee. Het doel van de stichting is het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van de gemeentelijke kunstcollecties op het gebied van archeologie en beeldende kunst.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directeur gevoerde beleid. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of vacatiegeld voor hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Arjan van ’t Veer (voorzitter): secretaris-generaal The European Lotteries, woonachtig in Renesse
  • Karen Nije: Architect/partner bij WTS architecten Vlissingen, woonachtig in Zierikzee
  • Emmar van Duin: kunsthistorica, woonachtig in Schuddebeurs
  • Martin Janse: kantoordirecteur ABN AMRO Meespierson, woonachtig in Middelburg
  • Huib Uil: historicus, voormalig gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland, woonachtig in Zierikzee

Meer informatie over de stichting en de Raad van Toezicht is te vinden in de statuten.

De stichting ontvangt op basis van een meerjarig bedrijfsplan jaarlijks subsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening. Deze wordt ieder jaar vastgesteld en goedgekeurd door een geregistreerde accountant.

Wilt u meer weten? Lees dan hier verder:

RISN of fiscaal nummer: NL855660065B01 / KvK: 64423581
Het Stadhuismuseum Zierikzee is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Dit betekent dat het museum is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht; elke schenking komt dus volledig ten goede aan het museum. Geregistreerd museum sinds 16-12-2008 Museum Register Nederland

Extra giftenaftrek culturele instellingen
Een donatie aan een ABNI die is aangemerkt als ‘culturele instelling’ levert de schenker een extra giftenaftrek:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting
Back To Top