Ga naar hoofdinhoud

Welkom op het nieuwe rooster

Geen dagelijkse e-mails meer, maar lekker compact alles voor iedereen op een plek. Het nieuwe rooster staat hierboven.Via de mail heeft u van Bianca van ’t Slot al het rooster voor april gekregen. Ditzelfde rooster is hierboven één geworden.

Balie/winkeldiensten zijn met lichtblauw aangegeven en cafédiensten zijn met een lichte roze/rode kleur weergegeven. Per dag staat aangegeven welke vrijwilliger of vrijwilligster dienst heeft. In het nieuwe rooster kun je per dag de balie/winkel of cafédiensten zien. Ook kun je op week- en maandniveau het rooster bekijken. Wisselen doe je door rechtsboven het rooster op ‘dag’, ‘week’ of ‘maand’ te klikken. Het rooster start automatisch op weekniveau in de week en op de dag waarin u zich nu bevindt. Navigeren naar een volgende of een vorige week kan via de pijltjes direct links boven het rooster. De knop ‘vandaag’ brengt u terug naar de datum van vandaag als u door andere weken heen bladert en terug wilt naar de eigenlijke datum van de dag. In het rooster is het vakje voor de balie/winkeldiensten steeds lichtblauw gekleurd en wordt een cafédienst met een lichte roze/rode kleur aangegeven.

We hopen dat u de weg vlot kunt vinden op deze ‘vrijwilligerspagina’. Schroom niet om zaken te vragen als u er niet uitkomt.

Back To Top