Ga naar hoofdinhoud

Zierikzee – Bioloog dr. Wim Backhuys, houdt op 24 oktober a.s. in het kader van de Maand van de geschiedenis 2024 een voordracht over de Zierikzeese medicus en bioloog Job Baster (1711-1775). De Maand van de geschiedenis heeft dit jaar als thema ‘Eureka’. Backhuys, voormalig docent aan de Universiteit Wageningen, pleit al jaren voor opname van Job Baster in het rijtje ‘Grote Nederlandse Natuurvorsers’, naast Antoni van Leeuwenhoek en Jan Swammerdam. Alleen Nederlandse malacologen (weekdierkundigen) schatten zijn verdiensten nog steeds op juiste waarde. Hun lijfblad heet ook ‘Basteria’. Zij hebben ervoor gezorgd dat het Kaaskenswater op Schouwen, waar Baster het drijfslakje Heleobia stagnorum als nog onbeschreven soort ontdekte, niet werd gedempt.

Baster is tevens degene die in Nederland als eerste erin slaagde de goudvis te kweken. Dankzij zijn contacten met Britse geleerden had hij zestien van deze Chinese vissen ontvangen. In zijn achtertuin – Havenpark 35 – zette hij ze aan tot voortplanting. Over zijn kweekexperimenten deed hij verslag in zijn boek ‘Natuurkundige Uitspanningen’ uit 1762. Baster was een echte achttiende eeuwse onderzoeker, die biologie met een gerust geweten combineerde met gastronomie.
Hij schreef: „Ik heb eenige der grootste van deze visjes laaten kooken, en in gezelschap van goede vrienden gegeeten. Wy probeerden dezelve met verscheide sausen, doch met de zoogenaamde eijer saus waren zy ‘t smakelijkst, en veel beter dan de gemeene karper.”

Volgens Backhuys zal Job Baster bij zijn ontdekkingen in het Zierikzeese Kaaskenswater en de Oosterschelde met enige regelmaat ‘Eureka!’ hebben uitgeroepen.

De voordracht van Wim Backhuys in het Stadhuismuseum Zierikzee begint om 20:00. Vanaf 19:30 is er inloop met koffie/thee/water en Zierikzeese mop in het museumcafé. Na de pauze is er gelegenheid tot bezichtiging van de film die Jeanette Paramore in 2017 over Job Baster maakte. Kosten bijwonen lezing € 4,50 (inclusief koffie/thee/water met Zierikzeese mop tijdens inloop).

opgeven kan via info@stadhuismuseum.nl

Het Stadhuismuseum Zierikzee, het gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland, vertelt het verhaal van het leven in Zierikzee en op of rond Schouwen-Duiveland. Daarnaast presenteert het museum in tijdelijke tentoonstellingen aanvullingen op dat verhaal. Deze periode staan stillevens door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw centraal, naast eigentijds werk van de beeldend kunstenaars Janneke Kornet (1987). Bovendien wordt in een speciale presentatie aandacht besteed aan 150 jaar Café de Biet en aan de Zierikzeese huisarts en beroemd natuurvorser Job Baster (1711-1775).

Back To Top